Scroll to top

Kondaş ZnPP AG Kutu Tip Güç Kondansatörleri

Kondaş ZnPP AG Kutu Tip Güç Kondansatörleri
Kondaş Kondansatörler
MARKA GÜÇ
kVAR
KAPASİTE
mf
1 FAZ 3 FAZ
Kondaş 0.25 5 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 0.5 10 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 1 20 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 1.5 30 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 2.5 50 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 5 100 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 7.5 150 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 10 200 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 12.5 250 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 15 300 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 20 400 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 25 500 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 30 600 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 40 (2×20) 800 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 50 (2×25) 1000 230 – 400 V 400 – 525 V
Kondaş 60 (2×30) 1200 230 – 400 V 400 – 525 V