Scroll to top

İş Güç Zaman Saatleri

İş Güç Zaman Saatleri

İş Güç Zaman Saatleri
İŞ-GÜÇ SAATİ (HOUR METER)
MARKAVOLTAJHzEBATLARZAMAN KADEMESİKOLİ ADET
Taiwan Meter220 V50 / 6048x48x40 mm0-9999999 saat100
Comsco220 V50 / 6048x48x40 mm0-9999999 saat100
ILT220 V50 / 6048x48x40 mm0-9999999 saat100